• Luận án - Luận văn
  • 338.7 Đ450Đ
    Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xăng dầu khu vực III - TNHH Một thành viên :
DDC 338.7
Tác giả CN Đỗ Đông Dương
Nhan đề Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xăng dầu khu vực III - TNHH Một thành viên : Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.31.01.10 / Đỗ Đông Dương; Nguyễn Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 85tr. : bảng, biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích thống kê và tổng hợp để đánh giá hiện trạng ngành xăng dầu, thực trạng tiêu thụ xăng dầu và dự báo nhu cầu xăng dầu tới năm 2030. Đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian tới
Từ khóa tự do Sản phẩm
Từ khóa tự do Công ti Xăng dầu khu vực III - TNHH Một thành viên
Từ khóa tự do Tiêu thụ
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001067
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141651
0022
004C4FFEB41-3FA1-4207-B9C2-33E612FA3022
005202303021537
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230302153819|boanhlth|y20230302153708|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a338.7|bĐ450Đ
100 |aĐỗ Đông Dương
245 |aHoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xăng dầu khu vực III - TNHH Một thành viên : |bLuận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.31.01.10 / |cĐỗ Đông Dương; Nguyễn Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a85tr. : |bbảng, biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aPhân tích thống kê và tổng hợp để đánh giá hiện trạng ngành xăng dầu, thực trạng tiêu thụ xăng dầu và dự báo nhu cầu xăng dầu tới năm 2030. Đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian tới
653 |aSản phẩm
653 |aCông ti Xăng dầu khu vực III - TNHH Một thành viên
653 |aTiêu thụ
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thanh Nhàn|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001067
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001067 Luận án, Luận văn 338.7 Đ450Đ Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng