• Luận án - Luận văn
  • 372.6 TR121TH
    Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1 thông qua hoạt động trải nghiệm :
DDC 372.6
Tác giả CN Trần Thị Hằng
Nhan đề Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1 thông qua hoạt động trải nghiệm : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Trần Thị Hằng; Lê Thị Minh Hoa hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 97tr. : bảng biểu, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện pháp về rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1 thông qua hoạt động trải nghiệm ở một số trường tiểu học
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Kĩ năng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Lê Thị Minh Hoa
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001068
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141652
0022
00415BDABEA-DFEE-4FEC-BC01-4B3EF9FC73B5
005202303021604
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230302160448|boanhlth|y20230302160347|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bTR121TH
100 |aTrần Thị Hằng
245 |aRèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1 thông qua hoạt động trải nghiệm : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cTrần Thị Hằng; Lê Thị Minh Hoa hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a97tr. : |bbảng biểu, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aTìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện pháp về rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1 thông qua hoạt động trải nghiệm ở một số trường tiểu học
653 |aGiao tiếp
653 |aTiểu học
653 |aKĩ năng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aLê Thị Minh Hoa|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001068
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001068 Luận án, Luận văn 372.6 TR121TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng