• Sách
  • 330 H103
    25 năm xây dựng và phát triển :
Giá tiền VND
DDC 330H103
Nhan đề 25 năm xây dựng và phát triển : Kỷ yếu
Thông tin xuất bản Tp. HCM, 2022
Mô tả vật lý 272tr. ; 28cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Tóm tắt Giới thiệu chặng đường phát triển 25 năm của Nhà trường; tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc; chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2027 và tầm nhìn 2032; một số hoạt động nổi bật của Nhà trường.
Từ khóa tự do Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Kỉ yếu
Địa chỉ 100Kỷ yếu(1): 110000018
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141654
0021
004D65582C2-CE2D-4068-83BA-2423C70C15B5
005202303161036
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cVND
039|a20230316103814|byennth|c20230316103622|dyennth|y20230316103540|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bH103
245 |a25 năm xây dựng và phát triển : |bKỷ yếu
260 |aTp. HCM, |c2022
300 |a272tr. ; |c28cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
520 |aGiới thiệu chặng đường phát triển 25 năm của Nhà trường; tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc; chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2027 và tầm nhìn 2032; một số hoạt động nổi bật của Nhà trường.
653 |aTrường Đại học Công nghệ Sài Gòn
653 |aPhát triển
653|aKỉ yếu
852|a100|bKỷ yếu|j(1): 110000018
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 110000018 Kỷ yếu 330 K600 Kỷ yếu 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào