• Sách
  • 725.8 H561D
    Hướng dẫn thiết kế công trình thể thao /
Giá tiền 67000VND
DDC 725.8H561D
Tác giả CN Nguyễn Quang Tuấn
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế công trình thể thao / Nguyễn Quang Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 116tr. ; 27cm.
Tóm tắt Gồm những trích dẫn cụ thể về lựa chọn khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng; các yêu cầu, tiêu chuẩn diện tích, kích thước, hệ thống kỹ thuật - vệ sinh, phòng cháy chữa cháy trong các loại hình công trình thể thao như: sân thể thao, nhà thể thao và bể bơi
Từ khóa tự do Công trình thể thao
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Kiến trúc
Môn học Xây dựng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 102001130-1
Địa chỉ 100Kho mượn(5): 103002120-4
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001824
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141656
0021
00487DD97BA-EFE4-4643-9F3F-25904BD699EE
005202303241450
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c67000VND
039|a20230324145131|byennth|c20230324145109|dyennth|y20230323113828|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a725.8|bH561D
100 |aNguyễn Quang Tuấn
245 |aHướng dẫn thiết kế công trình thể thao / |cNguyễn Quang Tuấn
260 |aH. : |bXây dựng, |c2018
300 |a116tr. ; |c27cm.
520 |aGồm những trích dẫn cụ thể về lựa chọn khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng; các yêu cầu, tiêu chuẩn diện tích, kích thước, hệ thống kỹ thuật - vệ sinh, phòng cháy chữa cháy trong các loại hình công trình thể thao như: sân thể thao, nhà thể thao và bể bơi
653 |aCông trình thể thao
653 |aThiết kế
653 |aKiến trúc
690 |aXây dựng
852|a100|bKho đọc|j(2): 102001130-1
852|a100|bKho mượn|j(5): 103002120-4
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001824
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nguyenquangtuanthumbimage.jpg
890|a8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001824 Tiếng Việt 725.8 H561D Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
2 103002124 Kho mượn 725.8 H561D Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
3 103002123 Kho mượn 725.8 H561D Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
4 103002122 Kho mượn 725.8 H561D Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
5 103002121 Kho mượn 725.8 H561D Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
6 103002120 Kho mượn 725.8 H561D Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
7 102001131 Kho đọc 725.8 H561D Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
8 102001130 Kho đọc 725.8 H561D Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào