Dòng Nội dung
1
2
Then giải hạn của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên / Nguyễn Thị Yên, Vàng Thị Ngoạn /
H. : Văn hóa dân tộc, 2016
299tr. ; 21cm

Giới thiệu về Then và nghi lễ Then giải hạn của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên. Bản dịchThen giải hạn từ tiếng Thái sang tiếng Việt và một số hình ảnh về thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên
Đầu mục:1