Dòng Nội dung
1
Làng nghề truyền thống Quảng Trị / Y Thi ch.b; Thúy Sâm, Thùy Liên,...
H. : Văn hóa dân tộc, 2011
246tr. ; 21cm

Tổng quan về làng nghề truyền thống ở Quảng Trị. Nghiên cứu về bảo tồn và khôi phục nghệ thuật tuồng chợ Cạn. Giới thiệu về các làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Trị.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
2
Lễ hội dân gian người Việt Quảng Trị / Y Thi
H. : Mỹ thuật, 2017
347tr. ; 21cm.

Giới thiệu các lễ hội dân gian tiêu biểu của người Việt ở Quảng Trị: lễ hội đua thuyền, hội bài chòi ngày xuân, lễ hội thả hoa,...
Đầu mục:1
3
Những giá trị văn hoá đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô. Y Thi, Hồ Chư, Đình Long... T.1 /
H. : Sân khấu, 2019
283tr. ; 21cm.

Tập hợp các bài viết nghiên cứu, giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống của người dân tộc Bru - Vân Kiều và người Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị như: Tập quán xã hội, tri thức dân gian, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, trang phục, ngữ văn dân gian, dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống...
Đầu mục:1
4
Văn hóa dân gian người Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị / Y Thi
H. : Văn hóa thông tin, 2011
203tr. ; 21cm

Giới thiệu chung về vùng đất và nguồn gốc người Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị. Thiết chế xã hội cổ truyền - chế độ sở hữu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự phân hóa giàu nghèo. Các nghi lễ về hôn nhân và gia đình, đời sống tâm linh, tang ma và lễ hội cổ truyền. Văn hóa vật thể và đôi nét về văn học nghệ thuật của người Bru - Vân Kiều
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4)