Dòng Nội dung
1
<Một trăm linh hai> sự kiện nổi tiếng thế giới
H.: Văm hoá thông tin, 1996
551tr; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5)
2
Almanach người mẹ và phái đẹp / Lê Thị Ngân Giang, Nguyễn Hoàng Điệp,...
H. : Văn hóa thông tin, 2008
2304tr. ; 32cm

Giới thiệu niên lịch, sự kiện, luật pháp và các công ước về bà mẹ và phái đẹp; người mẹ và phái đẹp trong truyền thuyết, lịch sử; nhũng phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử thế giới, Việt Nam và các đệ nhất phu nhân; các nữ anh hùng trong chiến đấu, lao động và các bà mẹ Việt Nam anh hùng; những nữ nguyên thủ, chính sách thế giới và các nhà lãnh đạo nữ Việt Nam thời hiện đại; những nhà khoa học nữ trong nhiều lĩnh vực; phái đẹp với văn chương, nghệ thuật, văn hóa, thể thao, bách khoa tri thức về phụ nữ...
Đầu mục:1
3
Ảnh hưởng của đô thị hóa với kinh tế - xã hội và môi trường, tài nguyên ở thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Kim Cúc
Hải Phòng, 2023
87tr. : bảng, hình ảnh minh họa ; 30cm.

Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa thông qua đánh giá các tiêu chí đô thị hóa ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển đô thị Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Ảnh hưởng của phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan : Luận án Tiến sĩ Đông Nam Á học. Mã số: 62.31.06.10 / Trần Thị Họa My; Nguyễn Tương Lai hướng dẫn
H., 2018
140tr. + 15tr phục lục + CD ; 30cm.

Phân tích ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến chính trị, đời sống xã hội, văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội, văn học của Thái Lan
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

5