Dòng Nội dung
1
Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh
H. : Văn hóa dân tộc, 2018
171tr. ; 21cm.

Khái quát về người Si La ở Lai Châu. Tìm hiểu về bếp lửa và tập quán ăn uống của người Si La; bếp lửa với đời sống tín ngưỡng dân gian của người Si La
Đầu mục:1
2
Nhà truyền thống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh
H. : Sân khấu, 2019
241tr. ; 21cm.

Khái quát về dân tộc và thực trạng ngôi nhà truyền thống của người Si La ở Lai Châu. Nghiên cứu quá trình dựng nhà và vào nhà mới. Tìm hiểu chức năng của ngôi nhà
Đầu mục:1