Dòng Nội dung
1
Nhà truyền thống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh
H. : Sân khấu, 2019
241tr. ; 21cm.

Khái quát về dân tộc và thực trạng ngôi nhà truyền thống của người Si La ở Lai Châu. Nghiên cứu quá trình dựng nhà và vào nhà mới. Tìm hiểu chức năng của ngôi nhà
Đầu mục:1