Dòng Nội dung
1
<100=Một trăm> thành phố nổi tiếng của Trung Quốc / Đặng Thanh Tịnh ch.b
H.: Văn hoá thông tin, 2002
403tr; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6)
2
3
<195=Một trăm chín mươi lăm> quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới / Mai Lý Quảng ch.b
H.: Thế giới, 2001
764tr: Tranh, bản đồ, ảnh; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3)
4
Ấn tượng Thăng Long - Hà Nội / Bùi Việt Mỹ tuyển chọn và giới thiệu
H. : Lao động, 2005
475tr. ; 21cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:46)
5
Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn / Trần Thoại Lan dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005
170tr. ; 19cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:33)