Dòng Nội dung
1
"Xưng hô của các nhân vật nữ trong hành vi cầu khiến trong tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu" : Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8.22.01.02 / Đinh Thị Ngừng; Nguyễn Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
86tr. + CD : bảng biểu minh họa ; 30cm.

Các hành vi cầu khiến của nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Lê Lựu. Cách xưng hô trong hành vi cầu khiến của nhân vật nữ trong một số tiểu thuyết của Lê Lựu
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
... Có anh trong đời : Tiểu thuyết / Bebbie Macomber; Thu Trang dịch; Yên Minh hiệu đính
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2009
511tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:153)
3
<2=Hai> tiểu thuyết của Tạ Duy Anh : Lão khổ, thiên thần sám hối: Tiểu thuyết
H.: Nxb. Hội nhà văn, 2004
427tr; 19cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:71)
4
<21=Hai mươi mốt> khúc biến tấu : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
H.: Nxb. Hội nhà văn; : 2004
638tr; 19cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)
5