Dòng Nội dung
1
101 điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt Nam / Trương Thìn
H. : Nxb. Hà Nội, 2007
347tr. ; 24cm

Nhận biết về các tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam, tín ngưỡng dân gian Việt Nam; Nghi lễ vòng đời người. Khái niệm lễ tiết trong năm. Mê tín dị đoan. Lối sống, nếp sống và các lĩnh vực khác
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:120)
2
Ai Kinh Tày - Nùng / Đàm Văn Hiển
H. : Văn hóa thông tin, 2014
147tr. ; 21cm

Giới thiệu các bản Ai kinh tiếng Tày - Nùng thường được dùng trong các nghi lễ: biệt ly, lìa nhà, chết yểu, hoài thai, dưỡng dục... kèm phần dịch Hán - Việt và tiếng Việt.
Đầu mục:1
3
Bách khoa chuyện lạ thế giới / Phạm Minh Thảo
H. : Văn hóa thông tin, 2006
698tr. ; 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:77)
4
Bách khoa chuyện lạ thế giới / Phạm Minh Thảo
H. : Văn hóa thông tin, 2006
698tr. ; 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:119)
5
Bách khoa chuyện lạ thế giới / Phạm Minh Thảo
H. : Văn hóa thông tin, 2006
698tr. ; 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:81)