Dòng Nội dung
1
"Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
899tr. ; 21cm.


Đầu mục:1
2
Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc / Tô Ngọc Thanh
H. : Mỹ thuật, 2017
166tr. ; 21cm.

Trình bày đại cương về người Thái Tây Bắc; hình thức sinh hoạt âm nhạc, những làn điệu dân ca và nhạc cụ dân gian, các loại múa và âm nhạc cho múa... của người Thái Tây Bắc. Giới thiệu một số tư liệu về các ghi âm Thái; lời ca, âm điệu và nhịp điệu đặc trưng trong âm nhạc Thái Tây Bắc
Đầu mục:1
3
4
5