Dòng Nội dung
1
Bài chòi : Dân ca liên khu 5
H. : Văn hóa nghệ thuật, 1963
19tr. ; 24cm2
Bài chòi xứ Quảng / Đinh Thị Hựu, Trương Đình Quang sưu tầm, b.s
H. : Lao động, 2012
277tr. ; 21cm

Trình bày nguồn gốc, quá trình phát triển, hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian của bài chòi và một số đặc điểm về nội dung, nghệ thuật của lời ca bài chòi. Giới thiệu tuyển tập các bài chòi xứ Quảng
Đầu mục:1
3
4
Biểu tượng lanh trong dân ca dân tộc Hmông / Đặng Thị Oanh
H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
186tr. ; 21cm

Tìm hiểu vai trò của cây lanh trong đời sống của người Hmông ở Việt Nam. Giải mã biểu tượng lanh trong các tiểu loại dân ca Hmông như: tiếng hát tình yêu, tiếng hát mồ côi, tiếng hát cúng ma, tiếng hát cưới xin, tiếng hát làm dâu được diễn xướng trong các phong tục tập quán tín ngưỡng, lễ hội cơ bản của người Mường
Đầu mục:1
5