Dòng Nội dung
1
Achât : Sử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt. Kê Sửu Q.1 /
H. : Khoa học xã hội, 2015
550tr. ; 21cm


Đầu mục:1
2
Achât : Sử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt. Kê Sửu Q.2 /
H. : Khoa học xã hội, 2015
462tr. : ảnh ; 21cm


Đầu mục:1
3
Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế. : Song ngữ Việt - Ta Ôi, Việt - Cơ Tu. Kê Sửu ch.b.; Trần Nguyễn Khánh Phong, Triều Nguyên Q.2 : /
H. : Văn hóa thông tin, 2013
597tr. ; 21cm

Giới thiệu văn học dân gian dân tộc Ta Ôi và dân tộc Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế.
Đầu mục:1