Dòng Nội dung
1
2
Di tích - danh thắng và địa danh Kiên Giang / Nguyễn Anh Động
H. : Thanh niên, 2011
247tr. ; 21cm

Khái lược lịch sử vùng đất Kiên Giang. Giới thiệu di tích, danh thắng và địa danh Kiên Giang như: Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương,...
Đầu mục:2
3
Hòn Đất : Tiểu thuyết: Giải thưởng văn nghệ miền Nam Nguyễn Đình Chiểu 1960 - 1965 / Anh Đức
H.: Nxb. Hội nhà văn, 1995
357tr; 19cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:274)
4
Kiên Giang địa danh diễn giải / Phan Thanh Nhàn
H. : Thời đại, 2014
206tr. ; 21cm

Giới thiệu các địa danh của tỉnh Kiên Giang được sắp theo vần chữ cái từ A - X.
Đầu mục:1
5