Dòng Nội dung
1
2
Ảnh hưởng của đô thị hóa với kinh tế - xã hội và môi trường, tài nguyên ở thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Kim Cúc
Hải Phòng, 2023
87tr. : bảng, hình ảnh minh họa ; 30cm.

Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa thông qua đánh giá các tiêu chí đô thị hóa ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển đô thị Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Bài giảng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975 : Bài giảng cấp trường. Mã số: BG.GD.2021.12 / Nguyễn Công Tuận
Hải Phòng, 2021
25tr. + CD ; 30cm.

Trình bày những nội dung chủ yếu trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sau năm 1975 đến nay. Ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Bài giảng binh khí súng ngắn K54 và K95 / Vũ Văn Chinh
Hải Phòng, 2020
28tr. + CD ; 30cm.

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về binh khí súng ngắn K54 và K59 làm cơ sở vận dụng vào quá trình luyện tập các bài bắn, huấn luyện và chiến đấu
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Bài giảng các tư thế động tác cơ bản khi vận động trên chiến trường : Mã số: BG.GD 2022 04 / Ôn Xuân Hưng; Phạm Hùng Dương
Hải Phòng, 2022
24tr. + CD ; 30cm.

Giới thiệu các tư thế động tác cơ bản khi vận động trên chiến trường, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật trong những năm học tới
Đầu mục:1 Tài liệu số:1