Dòng Nội dung
1
Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc / Tô Ngọc Thanh
H. : Mỹ thuật, 2017
166tr. ; 21cm.

Trình bày đại cương về người Thái Tây Bắc; hình thức sinh hoạt âm nhạc, những làn điệu dân ca và nhạc cụ dân gian, các loại múa và âm nhạc cho múa... của người Thái Tây Bắc. Giới thiệu một số tư liệu về các ghi âm Thái; lời ca, âm điệu và nhịp điệu đặc trưng trong âm nhạc Thái Tây Bắc
Đầu mục:1
2
Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc / B.s.; Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.); Trương Văn Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà,...
H. : Khoa học Xã hội, 2018
311tr. ; 23cm.

Giới thiệu vị trí địa lí, con người; những danh lam thắng cảnh; văn hóa ẩm thực, nghề thủ công; phong tục tập quán, các lễ hội,.. vùng Tây Bắc
Đầu mục:5
3
Đất trời chung đúc ngàn năm : Mỹ tục của người Thái Tây Bắc / Trần Văn Hạc
H. : Văn học, 2018
255tr. ; 21cm.

Tập hợp các bài viết khái quát về phong tục tập quán, văn hoá dân gian, nếp sống, nghi lễ, lễ hội, tục ngữ, dân ca... của người Thái ở vùng Tây Bắc Việt Nam
Đầu mục:1
4
Di sản múa dân gian vùng Tây Bắc / Bùi Chí Thanh, Cầm Trọng
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
559tr. ; 21cm.

Giới thiệu nguồn gốc, sự hình thành và phát triển, các đặc trưng của múa dân gian vùng Tây Bắc cũng như các tác phẩm múa độc đáo. Giới thiệu múa xoè dân gian Thái Tây Bắc: khái quát về người Thái ở Việt Nam và xoè Thái, các đội xoè và một số điệu xoè nổi tiếng
Đầu mục:1
5