Dòng Nội dung
1
2
Cơ sở lí thuyết số và đa thức / Dương Quốc Việt (ch.b.), Đàm Văn Nhỉ
H. : Đại học Sư phạm, 2012
250tr. ; cm.

Trình bày những kiến thức nền tảng về cơ sở lí thuyết số và đa thức thức: lí thuyết chia hết trong vành các số nguyên, các hàm số học, lí thuyết đồng dư, phương trình đồng dư, sơ đồ xây dựng số, liên phân số, đa thức.
Tài liệu số:1

3
4
5
Giáo trình mã hoá thông tin lý thuyết & ứng dụng / Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, Hoàng Đức Hải
H. : Lao động xã hội, 2004
104tr. ; 24cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2)