Dòng Nội dung
1
13 sách lược cạnh tranh Binh pháp Tôn Tử / Nguyễn Tiến Dũng
H. : Tri thức, 2011
100tr. ; 18cm

13 kế trong binh pháp của Tôn Tử (Trung Quốc) và sự vận dụng các kế ấy vào việc kinh doanh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6)
2
Chiến lược và chính sách môi trường / Lê Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Tiến Dũng
H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
294tr : hình vẽ, bảng; 21cm

Vấn đề môi trường toàn cầu. Chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững. Xây dựng chiến lược quốc gia về môi trường. Chính sách môi trường trên thế giới. Chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam. Luật môi trường trên thế giới. Luật pháp và chính sách bảo vệ môi trường. Tổ chức, hoạt động và ban hành các văn bản dưới luật
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:10)
3
Chiến lược và chính sách môi trường / Lê Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Tiến Dũng
H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
294tr; 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:7)
4
Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Tiến Dũng
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2006
225tr. ; 21cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:3)
5