Dòng Nội dung
1
Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh
H. : Văn hóa dân tộc, 2018
171tr. ; 21cm.

Khái quát về người Si La ở Lai Châu. Tìm hiểu về bếp lửa và tập quán ăn uống của người Si La; bếp lửa với đời sống tín ngưỡng dân gian của người Si La
Đầu mục:1
2
3
Lễ tang của người Si La huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh
H. : Mỹ thuật, 2016
381tr. ; 21cm

Giới thiệu tín ngưỡng dân gian của người Sila ở Lai Châu. Diễn trình nghi lễ tang, nghi thức sau đám tang và một số vấn đề liên quan đến tang ma.
Đầu mục:1
4
Ngôi nhà truyền thống người Hmông xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai / Đoàn Trúc Quỳnh
H. : Văn hóa thông tin, 2013
171tr. ; 21cm

Giới thiệu khái quát về dân tộc và ngôi nhà truyền thống người HMông ở Bắc Hà, Lào Cai. Trình bày quá trình chuẩn bị và dựng nhà mới cùng các chức năng là không gian thiêng liêng, là nơi gắn liền với chu kì đời người, không gian sản xuất, sinh hoạt...
Đầu mục:1
5
Người yêu đưa thư : Tập truyện ngắn / Đoàn Trúc Quỳnh
H.: Lao động, 1973
190tr; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)