Dòng Nội dung
1
Dòng chảy thời gian : Nghiên cứu, phê bình văn học / Nguyễn Quang Huynh
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
173tr. ; 21cm.

Nghiên cứu, phê bình về một số tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của văn học xứ Lạng như: Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình, Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Chương...
Đầu mục:1
2
Một thời nhớ mãi : Tập bút ký / Nguyễn Quang Huynh
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
263tr. ; 21cm.


Đầu mục:1