Dòng Nội dung
1
Ẩm thực - Lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
199tr. ; 21cm.

Giới thiệu về ẩm thực và lễ hội dân gian của người Khmer ở Kiên Giang; khái quát về người Khmer, văn hoá ẩm thực, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các món ăn truyền thống, tính cách trong sinh hoạt của người Khmer ở Kiên Giang
Đầu mục:1
2
Những địa danh là tiếng Khmer hoặc có nguồn gốc từ tiếng Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
303tr. ; 21cm.

Khái quát về vùng đất Kiên Giang; nguồn gốc hình thành địa danh và những nguyên nhân gọi trại trong địa danh. Giới thiệu những địa danh có nguồn gốc từ tiếng Khmer và những địa danh có nguồn gốc từ tiếng Việt
Đầu mục:1