Dòng Nội dung
1
101 truyện ngày xưa / Tô Hoài
H. : Phụ nữ, 2006
690tr. ; 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:26)
2
Cát bụi chân ai / Tô Hoài
H.: Hội nhà văn, 2000
423tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:88)
3
Chiều chiều : Tiểu thuyết / Tô Hoài
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 1999
562tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:14)
4
Chuyện cũ Hà Nội : / Tô Hoài; Nguyễn Vinh Phúc giới thiệu
H.: Nxb. Hà Nội, 2003
775tr.; 19cm


Đầu mục:2
5
Chuyện cũ Hà Nội : Hai Tập. Tô Hoài T.1 /
H.: Nxb. Hà Nội, 1998
295; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:11)