• Luận án - Luận văn
  • 372.8 L250TH
    Dạy học trải nghiệm môn Tự nhiên xã hội lớp 2 ở các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng :
DDC 372.8
Tác giả CN Lê Thị Thảo
Nhan đề Dạy học trải nghiệm môn Tự nhiên xã hội lớp 2 ở các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Lê Thị Thảo; Nguyễn Thị Quỳnh Phương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 69tr. + 5tr. phụ lục + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu đề xuất quy trình tổ chức các hình thức dạy học trải nghiệm môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và xã hội
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Tự nhiên
Từ khóa tự do Thủy Nguyên
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000732
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140647
0022
0045085B8AC-CCC1-47EF-A13D-63E4A9A9D846
005202011261559
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201126155951|boanhlth|y20201126155405|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bL250TH
100 |aLê Thị Thảo
245 |aDạy học trải nghiệm môn Tự nhiên xã hội lớp 2 ở các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cLê Thị Thảo; Nguyễn Thị Quỳnh Phương hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a69tr. + 5tr. phụ lục + CD : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aNghiên cứu đề xuất quy trình tổ chức các hình thức dạy học trải nghiệm môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và xã hội
653 |aXã hội
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTự nhiên
653|aThủy Nguyên
653|aTiểu học
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Quỳnh Phương|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000732
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000732 Luận án, Luận văn 372.8 L250TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào