• Luận án - Luận văn
  • 372.9 Đ104TH
    Tổ chức cho học sinh trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ở Tiểu học :
DDC 372.9
Tác giả CN Đàm Thị Thùy Linh
Nhan đề Tổ chức cho học sinh trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ở Tiểu học : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Đàm Thị Thùy Linh; Nguyễn Thị Thấn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 117tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Đánh giá thực trạng việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ở Tiểu học. Đề xuất quy trình, hình thức cho học sinh trải nghiệm trong dạy học lịch sử
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thấn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000733
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140649
0022
00432E450D0-E566-4632-8EE2-F7D1CBB1851D
005202011270936
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201127093618|boanhlth|y20201127093502|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.9|bĐ104TH
100 |aĐàm Thị Thùy Linh
245 |aTổ chức cho học sinh trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ở Tiểu học : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cĐàm Thị Thùy Linh; Nguyễn Thị Thấn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a117tr. + CD : |bbảng, biểu, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aĐánh giá thực trạng việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ở Tiểu học. Đề xuất quy trình, hình thức cho học sinh trải nghiệm trong dạy học lịch sử
653 |aTiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aLịch sử
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thấn|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000733
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000733 Luận án, Luận văn 372.9 Đ104TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào