• Luận án - Luận văn
  • 372.8 L250Đ
    Bồi dưỡng phát triển kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên trong môn Tiếng việt ở Trường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng :
DDC 372.8
Tác giả CN Lê Đức Năm
Nhan đề Bồi dưỡng phát triển kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên trong môn Tiếng việt ở Trường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Lê Đức Năm; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 91tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu về cơ sở lí luận cơ sở thực tiến về vấn đề bồi dưỡng phát triển kĩ năng dạy học Tiểu học trong môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học. Đề xuất một số biện pháp nhằm bồi dưỡng để phát triển kĩ năng DHTH cho giáo viên trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Kiến An
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000734
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140652
0022
0045019299B-8565-4C97-9D6A-9D17A3E5A860
005202011270958
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201127095855|boanhlth|c20201127095826|doanhlth|y20201127095649|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bL250Đ
100 |aLê Đức Năm
245 |aBồi dưỡng phát triển kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên trong môn Tiếng việt ở Trường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cLê Đức Năm; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a91tr. + CD : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aNghiên cứu về cơ sở lí luận cơ sở thực tiến về vấn đề bồi dưỡng phát triển kĩ năng dạy học Tiểu học trong môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học. Đề xuất một số biện pháp nhằm bồi dưỡng để phát triển kĩ năng DHTH cho giáo viên trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học
653 |aTiếng Việt
653 |aDạy học
653 |aTrường Tiểu học Trần Thành Ngọ
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aKiến An
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000734
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000734 Luận án, Luận văn 372.8 L250Đ Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào