• Sách
  • 895.922 NG527H
    Biên niên sử phong trào Thơ mới Hà Nội (1932 - 1945).
Giá tiền 0 VND
DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Hữu Sơn
Nhan đề Biên niên sử phong trào Thơ mới Hà Nội (1932 - 1945). T.2 / Nguyễn Hữu Sơn (ch.b.); Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tiến Thịnh (b.s.)
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 815tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Thơ mới
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Nhạn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Thịnh
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001274
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140654
0021
004292D58AD-544B-45A4-8865-99F0CB917AE3
005202011271012
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201127101240|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNG527H
100 |aNguyễn Hữu Sơn
245 |aBiên niên sử phong trào Thơ mới Hà Nội (1932 - 1945). |nT.2 / |cNguyễn Hữu Sơn (ch.b.); Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tiến Thịnh (b.s.)
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a815tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
653 |aHà Nội
653 |aThơ mới
653 |aVăn học hiện đại
653|aNghiên cứu văn học
700 |aNguyễn Thị Kim Nhạn
700|aNguyễn Thanh Tâm
700|aNguyễn Tiến Thịnh
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001274
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001274 Tiếng Việt 895.922 NG527H Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào