• Sách
  • 512.7 D561QU
    Cơ sở lí thuyết số và đa thức /
Giá tiền 50000VND
DDC 512.7D561QU
Tác giả CN Dương Quốc Việt
Nhan đề Cơ sở lí thuyết số và đa thức / Dương Quốc Việt (ch.b.), Đàm Văn Nhỉ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2012
Mô tả vật lý 250tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày những kiến thức nền tảng về cơ sở lí thuyết số và đa thức thức: lí thuyết chia hết trong vành các số nguyên, các hàm số học, lí thuyết đồng dư, phương trình đồng dư, sơ đồ xây dựng số, liên phân số, đa thức.
Từ khóa tự do Đa thức
Từ khóa tự do Lí thuyết số
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Tác giả(bs) CN Đàm Văn Nhỉ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134456
0021
004C9701BFB-6730-41E2-AFDF-7E25D45948E8
005201811071429
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c50000VND
039|y20181107143134|zthutt
041 |avie
044 |avm
082 |a512.7|bD561QU
100 |aDương Quốc Việt
245 |aCơ sở lí thuyết số và đa thức / |cDương Quốc Việt (ch.b.), Đàm Văn Nhỉ
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2012
300 |a250tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày những kiến thức nền tảng về cơ sở lí thuyết số và đa thức thức: lí thuyết chia hết trong vành các số nguyên, các hàm số học, lí thuyết đồng dư, phương trình đồng dư, sơ đồ xây dựng số, liên phân số, đa thức.
653 |aĐa thức
653 |aLí thuyết số
653 |aToán cao cấp
700 |aĐàm Văn Nhỉ
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/lithuyetso/lithuyetso_001thumbimage.jpg
890|c1