• Sách
  • 306.09597 TR561M
    Lối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hóa :
Giá tiền 77000VND
DDC 306.09597TR561M
Tác giả CN Trương Minh Dục
Nhan đề Lối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hóa : Sách chuyên khảo / Trương Minh Dục, Lê Văn Định
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013
Mô tả vật lý 442tr. ; cm.
Tóm tắt Làm rõ nội hàm của các khái niệm đến phác họa lối sống đô thị, đặc trưng của lối sống đô thị Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trong lịch sử. Tiếp cận thực trạng lối sống đô thị Việt Nam hiện nay. Đề xuất các giải pháp xây dựng lối sống đô thị Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Lối sống
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đô thị hóa
Tác giả(bs) CN Lê Văn Định
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134461
0021
00411437BF9-A443-458C-A169-900A254C7A27
005201811071546
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c77000VND
039|y20181107154809|zthutt
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bTR561M
100 |aTrương Minh Dục
245 |aLối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hóa : |bSách chuyên khảo / |cTrương Minh Dục, Lê Văn Định
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2013
300 |a442tr. ; |ccm.
520 |aLàm rõ nội hàm của các khái niệm đến phác họa lối sống đô thị, đặc trưng của lối sống đô thị Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trong lịch sử. Tiếp cận thực trạng lối sống đô thị Việt Nam hiện nay. Đề xuất các giải pháp xây dựng lối sống đô thị Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
653 |aĐô thị
653 |aLối sống
653 |aViệt Nam
653|aĐô thị hóa
700 |aLê Văn Định
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/loisongdothi/loisongdothi_001thumbimage.jpg
890|c1