• Luận án - Luận văn
  • 338.1 NG527V
    Biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng :
DDC 338.1
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 / Nguyễn Văn Tuấn; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2013
Mô tả vật lý 93tr. ; 30m.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa của quận Dương kinh, thành phố Hải Phòng. Phương hướng và biện pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa tại quận Dương Kinh
Từ khóa tự do Đô thị hóa
Từ khóa tự do Chuyển dịch cơ cấu
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Đào Văn Hiệp
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000408
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136183
0022
004E36A8E95-E3F7-4C0D-A304-B3137BBF5573
005201904231533
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20190423153356|boanhlth|c20190408155213|doanhlth|y20190408155137|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a338.1|bNG527V
100 |aNguyễn Văn Tuấn
245 |aBiện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 / |cNguyễn Văn Tuấn; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2013
300 |a93tr. ; |c30m.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aThực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa của quận Dương kinh, thành phố Hải Phòng. Phương hướng và biện pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa tại quận Dương Kinh
653 |aĐô thị hóa
653 |aChuyển dịch cơ cấu
653 |aKinh tế
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aĐào Văn Hiệp|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000408
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000408 Luận án, Luận văn 338.1 NG527V Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào