• Sách
  • 312(075.3)
    Dân số học /
Giá tiền 9000VND
Kí hiệu phân loại 312(075.3)
Tác giả CN Tống Văn Đường
Nhan đề Dân số học / Tống Văn Đường (ch.b.); Nguyễn Đình Cử, Phạm Quý Thọ
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1997
Mô tả vật lý 123tr;19cm
Tùng thư Chương trình giáo trình đại học
Tóm tắt Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của dân số học. Biến động tự nhiên dân số. Di dân và đô thị hóa. Dân số và kinh tế. Dân số và các vấn đề xã hội. Dự báo dân số trong tương lai
Từ khóa tự do Di dân
Từ khóa tự do Đô thị hóa
Từ khóa tự do Dân số
Từ khóa tự do Dân số học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Cử
Tác giả(bs) CN Phạm Quý Thọ
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD05001250-1
Địa chỉ 100Kho mượn(5): KM06001631-2, KM06025941, KM07033148, KM07035682
000 00025nam a2200024 a 4500
0014034
0021
0044207
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c9000VND
039|y20051208090000|zlibol55
041 |avie
084 |a312(075.3)
1001 |aTống Văn Đường
245 |aDân số học / |cTống Văn Đường (ch.b.); Nguyễn Đình Cử, Phạm Quý Thọ
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1997
300 |a123tr;|c19cm
490 |aChương trình giáo trình đại học
520 |aĐối tượng và phương pháp nghiên cứu của dân số học. Biến động tự nhiên dân số. Di dân và đô thị hóa. Dân số và kinh tế. Dân số và các vấn đề xã hội. Dự báo dân số trong tương lai
653 |aDi dân
653 |aĐô thị hóa
653 |aDân số
653 |aDân số học
700 |aNguyễn Đình Cử
700 |aPhạm Quý Thọ
852|a100|bKho đọc|j(2): KD05001250-1
852|a100|bKho mượn|j(5): KM06001631-2, KM06025941, KM07033148, KM07035682
890|a7|b69
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07035682 Kho mượn 312(075.3) Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
2 KM07033148 Kho mượn 312(075.3) Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
3 KM06025941 Kho mượn 312(075.3) Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
4 KM06001631 Kho mượn 312(075.3) Sách tham khảo 3 Chờ thanh lý
5 KM06001632 Kho mượn 312(075.3) Sách tham khảo 4 Chờ thanh lý
6 KD05001250 Kho đọc 312(075.3) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
7 KD05001251 Kho đọc 312(075.3) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào