Giá tiền 0VND
DDC
Kí hiệu phân loại K1
Tác giả CN Kê Sửu
Nhan đề Achât : Sử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt. Q.1 / Kê Sửu
Thông tin xuất bản H. :Khoa học xã hội,2015
Mô tả vật lý 550tr. ;21cm
Từ khóa tự do Dân tộc Ta Ôi
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Sử thi
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV16007636
000 00575nam a2200277 4500
00131437
0021
00432531
008161026s2015 vm| vie
0091 0
020|c0VND
039|y20161026145500|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bK250S
084|aK1
1001 |aKê Sửu
24500|aAchât :|bSử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt.|nQ.1 / |cKê Sửu
260 |aH. :|bKhoa học xã hội,|c2015
300 |a550tr. ;|c21cm
653|aDân tộc Ta Ôi
653|aSách song ngữ
653|aSử thi
653|aVăn học dân gian
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV16007636
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV16007636 Tiếng Việt K250S Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào