• Sách
  • 305.8 NG527T
    Góp phần nghiên cứu văn hoá và tộc người /
Giá tiền
DDC 305.8
Tác giả CN Nguyễn Từ Chi
Nhan đề Góp phần nghiên cứu văn hoá và tộc người / Nguyễn Từ Chi
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa dân tộc, 2019
Mô tả vật lý 1019tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Gồm các bài viết nghiên cứu về văn hoá của các dân tộc Việt Nam: Quan niệm cổ truyền của người Mường cổ về cõi sống và cõi chết; phần thần thoại trong “Đẻ đất – đẻ nước” của dân tộc Mường; xung quanh các hình thức khai thác ruộng Lang; cạp váy của dân tộc Mường; món ăn Huế, món ăn Mường; cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ; dân chủ làng – xã; nhận xét bước đầu về gia đình của người Việt; hoa văn các dân tộc Gia Rai – Ba Na; những mặt tiêu cực lộ ra qua nếp sống văn hoá ở Tây Nguyên....
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000933
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140054
0021
0041EE6F959-E481-4C8B-82ED-5BD63A77EEF9
005202003101014
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047023738
039|y20200310101403|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a305.8|bNG527T
100 |aNguyễn Từ Chi
245 |aGóp phần nghiên cứu văn hoá và tộc người / |cNguyễn Từ Chi
260 |aH. : |bVăn hóa dân tộc, |c2019
300 |a1019tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGồm các bài viết nghiên cứu về văn hoá của các dân tộc Việt Nam: Quan niệm cổ truyền của người Mường cổ về cõi sống và cõi chết; phần thần thoại trong “Đẻ đất – đẻ nước” của dân tộc Mường; xung quanh các hình thức khai thác ruộng Lang; cạp váy của dân tộc Mường; món ăn Huế, món ăn Mường; cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ; dân chủ làng – xã; nhận xét bước đầu về gia đình của người Việt; hoa văn các dân tộc Gia Rai – Ba Na; những mặt tiêu cực lộ ra qua nếp sống văn hoá ở Tây Nguyên....
653 |aVăn hóa
653 |aDân tộc
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000933
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000933 Tiếng Việt 305.8 NG527T Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào