• Sách
  • 390.08 NH556
    Những giá trị văn hoá đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô.
Giá tiền
DDC 390.08
Nhan đề Những giá trị văn hoá đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô. T.1 / Y Thi, Hồ Chư, Đình Long...
Thông tin xuất bản H. : Sân khấu, 2019
Mô tả vật lý 283tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Tập hợp các bài viết nghiên cứu, giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống của người dân tộc Bru - Vân Kiều và người Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị như: Tập quán xã hội, tri thức dân gian, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, trang phục, ngữ văn dân gian, dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống...
Từ khóa tự do Dân tộc Bru-Vân Kiều
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Pa Cô
Tác giả(bs) CN Y Thi
Tác giả(bs) CN Đình Long
Tác giả(bs) CN Hồ Chư
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000935
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140056
0021
004411D3FCE-082E-45BD-94DD-F2FA6FC9D76D
005202003101023
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049072291
039|y20200310102319|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a390.08|bNH556
245 |aNhững giá trị văn hoá đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô. |nT.1 / |cY Thi, Hồ Chư, Đình Long...
260 |aH. : |bSân khấu, |c2019
300 |a283tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aTập hợp các bài viết nghiên cứu, giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống của người dân tộc Bru - Vân Kiều và người Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị như: Tập quán xã hội, tri thức dân gian, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, trang phục, ngữ văn dân gian, dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống...
653 |aDân tộc Bru-Vân Kiều
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aDân tộc Pa Cô
700 |aY Thi
700|aĐình Long
700|aHồ Chư
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000935
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000935 Tiếng Việt 390.08 NH556 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào