• Sách
  • 392.36 Đ406TR
    Nhà truyền thống người Si La ở Lai Châu /
Giá tiền
DDC 392.36
Tác giả CN Đoàn Trúc Quỳnh
Nhan đề Nhà truyền thống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh
Thông tin xuất bản H. : Sân khấu, 2019
Mô tả vật lý 241tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Khái quát về dân tộc và thực trạng ngôi nhà truyền thống của người Si La ở Lai Châu. Nghiên cứu quá trình dựng nhà và vào nhà mới. Tìm hiểu chức năng của ngôi nhà
Từ khóa tự do Dân tộc Sila
Từ khóa tự do Nhà ở cổ truyển
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Từ khóa tự do Lai Châu
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000936
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140057
0021
0041AC37FBA-BBA9-46B3-AFDC-1998A40BA5C5
005202003101045
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049072154
039|y20200310104522|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a392.36|bĐ406TR
100 |aĐoàn Trúc Quỳnh
245 |aNhà truyền thống người Si La ở Lai Châu / |cĐoàn Trúc Quỳnh
260 |aH. : |bSân khấu, |c2019
300 |a241tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aKhái quát về dân tộc và thực trạng ngôi nhà truyền thống của người Si La ở Lai Châu. Nghiên cứu quá trình dựng nhà và vào nhà mới. Tìm hiểu chức năng của ngôi nhà
653 |aDân tộc Sila
653 |aNhà ở cổ truyển
653 |aVăn hoá dân gian
653|aLai Châu
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000936
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000936 Tiếng Việt 392.36 Đ406TR Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào