• Sách
  • 398.8 B103
    Bài hát dân ca Thái /
Giá tiền
DDC 398.8
Nhan đề Bài hát dân ca Thái / Lò Văn Lả ; Vàng Thị Ngoạn s.t., biên dịch
Thông tin xuất bản H. : Sân khấu, 2019
Mô tả vật lý 347tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Dân ca
Tác giả(bs) CN Lò Văn Lả
Tác giả(bs) CN Vàng Thị Ngoạn
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000938
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140059
0021
004BEBF3DA5-23C7-4652-A6DA-7DEFF0C77AF8
005202003101433
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049072253
039|y20200310143320|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a398.8|bB103
245 |aBài hát dân ca Thái / |cLò Văn Lả ; Vàng Thị Ngoạn s.t., biên dịch
260 |aH. : |bSân khấu, |c2019
300 |a347tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc Thái
653 |aDân ca
700 |aLò Văn Lả
700|aVàng Thị Ngoạn
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000938
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000938 Tiếng Việt 398.8 B103 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào