• Sách
  • 895.922 NG527QU
    Dòng chảy thời gian :
Giá tiền
DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Quang Huynh
Nhan đề Dòng chảy thời gian : Nghiên cứu, phê bình văn học / Nguyễn Quang Huynh
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 173tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Nghiên cứu, phê bình về một số tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của văn học xứ Lạng như: Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình, Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Chương...
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000939
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140060
0021
004D2EF2931-B2AF-4D1F-A879-74823B3CC1C2
005202003101509
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049838699
039|y20200310150944|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNG527QU
100 |aNguyễn Quang Huynh
245 |aDòng chảy thời gian : |bNghiên cứu, phê bình văn học / |cNguyễn Quang Huynh
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a173tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aNghiên cứu, phê bình về một số tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của văn học xứ Lạng như: Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình, Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Chương...
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000939
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000939 Tiếng Việt 895.922 NG527QU Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào