• Sách
  • 895.922 T450H
    Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ :
Giá tiền
DDC 895.922
Tác giả CN Tô Hoài
Nhan đề Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ : Tiểu thuyết / Tô Hoài
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 397tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000941
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140062
0021
004A0B90F16-9085-420D-A2D7-33F6884F6AC1
005202003101524
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049721472
039|y20200310152408|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bT450H
100 |aTô Hoài
245 |aTuổi trẻ Hoàng Văn Thụ : |bTiểu thuyết / |cTô Hoài
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a397tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000941
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000941 Tiếng Việt 895.922 T450H Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào