• Sách
  • Long test biên mục biểu ghi METS /
Nhan đề Long test biên mục biểu ghi METS / Trịnh duy long
Mô tả vật lý 482tr. ; 21cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140063
0021
004E79D36A8-018C-4894-9A10-C5F2D8E572D5
005202003260930
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200326093005|blongtd|y20200326091156|zlongtd
041 |avie
044 |avm
245 |aLong test biên mục biểu ghi METS / |cTrịnh duy long
300 |a482tr. ; |c21cm.
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng

Không có liên kết tài liệu số nào