• Đề tài
  • 801 NG527TH
    Nhật ký Đặng Thùy Trâm và đừng đốt (Đặng Nhật Minh) - sự hóa thân từ văn học thành điện ảnh :
DDC 801
Tác giả CN Nguyễn Thị Ninh
Nhan đề Nhật ký Đặng Thùy Trâm và đừng đốt (Đặng Nhật Minh) - sự hóa thân từ văn học thành điện ảnh : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT. XHNV. 2023.15. Khoa Ngữ văn và Khoa học xã hội / Nguyễn Thị Ninh
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2023
Mô tả vật lý 87tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Nhật ký Đặng Thùy Trâm đến đừng đốt những sáng tạo về nhan đề, chủ đề, cốt truyện. không gian, thời gian và nhân vật
Từ khóa tự do Đề tài cấp trường
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Lí luận văn học
Từ khóa tự do Trường Đại học Hải Phòng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ninh
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000260
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143107
0026
004B1809A13-3ABF-4FE5-BD7D-33FBD7786AAB
005202403141530
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240314153355|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a801|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Ninh
245 |aNhật ký Đặng Thùy Trâm và đừng đốt (Đặng Nhật Minh) - sự hóa thân từ văn học thành điện ảnh : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT. XHNV. 2023.15. Khoa Ngữ văn và Khoa học xã hội / |cNguyễn Thị Ninh
260 |aHải Phòng, |c2023
300 |a87tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aNhật ký Đặng Thùy Trâm đến đừng đốt những sáng tạo về nhan đề, chủ đề, cốt truyện. không gian, thời gian và nhân vật
653 |aĐề tài cấp trường
653 |aVăn học hiện đại
653 |aLí luận văn học
653|aTrường Đại học Hải Phòng
700 |aNguyễn Thị Ninh|cTS|eChủ nhiệm
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000260
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000260 Đề tài 801 NG527TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng