• Đề tài
  • 517 NG527D
    Dáng điệu tiệm cận nghiệm của hệ phương trình phản ứng khuếch tán tiêu hao từng phần trên R với nhớ :
DDC 517
Tác giả CN Nguyễn Dương Toàn
Nhan đề Dáng điệu tiệm cận nghiệm của hệ phương trình phản ứng khuếch tán tiêu hao từng phần trên R với nhớ : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐN.TN.2023.04. Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên / Nguyễn Dương Toàn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 52tr. : ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của hệ phương trình khuếch tán tiêu hao từng phần trên R với nhớ,
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đề tài cấp trường
Từ khóa tự do Hệ phương trình
Tác giả(bs) CN Trần Thị Phương Thảo
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000261
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143108
0026
004334039D0-59E1-4B67-8A32-81768435F085
005202403141618
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240314162203|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a517|bNG527D
100 |aNguyễn Dương Toàn
245 |aDáng điệu tiệm cận nghiệm của hệ phương trình phản ứng khuếch tán tiêu hao từng phần trên R với nhớ : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐN.TN.2023.04. Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên / |cNguyễn Dương Toàn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a52tr. : ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aNghiên cứu dáng điệu tiệm cận của hệ phương trình khuếch tán tiêu hao từng phần trên R với nhớ,
653 |aToán học
653 |aĐề tài cấp trường
653 |aHệ phương trình
700 |aTrần Thị Phương Thảo|cTS.|eChủ nhiệm
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000261
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000261 Đề tài 517 NG527D Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng