• Đề tài
  • 621 NG527TH
    Thiết kế bộ điều khiển bám tối ưu bền vững cho một lớp đối tượng có mô hình phi tuyến :
DDC 621
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hiền
Nhan đề Thiết kế bộ điều khiển bám tối ưu bền vững cho một lớp đối tượng có mô hình phi tuyến : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.CN.2023.12. Khoa Điện cơ / Vũ Văn Tú
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 72tr. : ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Trình bày tổng quan về mô hình động lực học tàu thủy và tình hình nghiên cứu, điều khiển bám tối ưu cho tàu thủy khi không có mô hình
Từ khóa tự do Đề tài cấp trường
Từ khóa tự do Điều khiển
Từ khóa tự do Điện cơ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Tú
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000262
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143109
0026
004243D280B-14EE-4A3F-B4FB-BB807695DD5A
005202403141656
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240314165941|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a621|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Thu Hiền
245 |aThiết kế bộ điều khiển bám tối ưu bền vững cho một lớp đối tượng có mô hình phi tuyến : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.CN.2023.12. Khoa Điện cơ / |cVũ Văn Tú
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a72tr. : ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aTrình bày tổng quan về mô hình động lực học tàu thủy và tình hình nghiên cứu, điều khiển bám tối ưu cho tàu thủy khi không có mô hình
653 |aĐề tài cấp trường
653 |aĐiều khiển
653 |aĐiện cơ
700 |aNguyễn Thị Thu Hiền|cTh.S|eChủ nhiệm
700|aVũ Văn Tú
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000262
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000262 Đề tài 621 NG527TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng