• Đề tài
  • 629 V561GI
    Thiết kế, chế tạo hệ thống cấp phôi và gia công CNC :
DDC 629
Tác giả CN Vương Gia Hải
Nhan đề Thiết kế, chế tạo hệ thống cấp phôi và gia công CNC : Giáo trình cấp trường. Mã số: ĐT.TĐ.2023.01 / Vương Gia Hải; Lê Thị Lan, Đỗ Thị Thu Thủy, Đinh Văn Hiển
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 108tr. : hình vẽ minh họa ; 30cm.
Tóm tắt Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống cấp phôi và gia công CNC, thực hiện gia công một số chi tiết trên hệ thống đã chế tạo. Tiến tới chuyển giao công nghệ cho cơ sở sản xuất thực tế
Từ khóa tự do Khoa điện cơ
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Từ khóa tự do Điều khiển số
Tác giả(bs) CN Vương Gia Hải
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Hiển
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thu Thủy
Tác giả(bs) CN Lê Thị Lan
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000263
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143111
0026
00412BC2891-77D3-46D8-A074-BCEB3FDBFB1B
005202403210923
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240321092812|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a629|bV561GI
100 |aVương Gia Hải
245 |aThiết kế, chế tạo hệ thống cấp phôi và gia công CNC : |bGiáo trình cấp trường. Mã số: ĐT.TĐ.2023.01 / |cVương Gia Hải; Lê Thị Lan, Đỗ Thị Thu Thủy, Đinh Văn Hiển
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a108tr. : |bhình vẽ minh họa ; |c30cm.
520 |aNghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống cấp phôi và gia công CNC, thực hiện gia công một số chi tiết trên hệ thống đã chế tạo. Tiến tới chuyển giao công nghệ cho cơ sở sản xuất thực tế
653 |aKhoa điện cơ
653 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
653 |aĐiều khiển số
700 |aVương Gia Hải|cTS|eChủ nhiệm
700|aĐinh Văn Hiển
700|aĐỗ Thị Thu Thủy
700|aLê Thị Lan
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000263
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000263 Đề tài 629 V561GI Đề tài NCKH 2 Sẵn sàng