Ngày đăng bài: 16/11/2017 10:45
Lượt xem: 50918
Thông báo nghỉ phục vụ bạn đọc( 08/11/2017)
Bài đăng ngày: 08/11/2017

 

Thông báo Nghỉ phục vụ bạn đọc

 Thực hiện  Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 của Nhà trường, Thư viện xin thông báo tới bạn đọc lịch phục vụ như sau:

 + Thứ 6, ngày 10/11/2017: Thư viện nghỉ phục vụ bạn đọc để tổ chức Hội nghị CBVC Thư viện.
 + Thứ 7, ngày 11/11/2017: Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.
Lưu ý: Bạn đọc đã mượn sách có hạn trả vào ngày thứ 6 (10/11/2017) sẽ được gia hạn vào ngày Thứ 7 (11/11/2017).
Trân trọng cảm ơn.