Thông báo về việc mượn giáo trình, tài liệu cho Sinh viên ĐH K24 và CĐ K64
Từ ngày 18/09/2023, bạn đọc các lớp ĐH K24, CĐ K64 có nhu cầu mượn sách tại Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ được cấp 01 mã vạch tạm thời để làm các thủ tục liên quan.
Thông báo về việc mở cửa buổi trưa tiếp đón Bạn đọc
Trung tâm Thông tin - Thư viện mở cửa buổi trưa tiếp đón Bạn đọc có nhu cầu học tập, thư giãn và nghỉ giải lao giữa hai buổi học tại phòng Đọc tầng 2 của Trung tâm
Thông báo về việc kích hoạt, kiểm tra, gia hạn tài khoản bạn đọc
Thông báo về việc kích hoạt, kiểm tra, gia hạn tài khoản bạn đọc
Thông báo về việc mượn giáo trình của sinh viên các lớp Đại học K23
Từ ngày 10/10/2022, bạn đọc các lớp ĐH K23 có nhu cầu mượn sách tại Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ được cấp 01 mã vạch tạm thời để làm các thủ tục liên quan.
THÔNG BÁO( lần 2) Về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên các lớp ĐHK19, CĐK59
Thực hiện theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo, nhà trường đã ban hành thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên các lớp ĐHK19,CĐK59 nhằm kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên