Thông báo về việc mượn giáo trình của sinh viên các lớp Đại học K23
Từ ngày 10/10/2022, bạn đọc các lớp ĐH K23 có nhu cầu mượn sách tại Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ được cấp 01 mã vạch tạm thời để làm các thủ tục liên quan.
THÔNG BÁO( lần 2) Về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên các lớp ĐHK19, CĐK59
Thực hiện theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo, nhà trường đã ban hành thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên các lớp ĐHK19,CĐK59 nhằm kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên
Thông báo trả Thẻ bạn đọc cho sinh viên ĐHK19, CĐK59
Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã in xong Thẻ bạn đọc cho Sinh viên các lớp ĐH K19 và CĐ K59. Vì vậy, Trung tâm trân trọng thông báo: