Ngày đăng bài: 22/09/2023 10:05
Lượt xem: 100884
Trường Đại học Hải Phòng tham dự Tập huấn “Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu” do Thư viện Quốc Gia Việt Nam tổ chức
Khóa tập huấn hai ngày (20-21/9/2023) về “Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu” trong lĩnh vực thư viện tại thành phố Đà Nẵng, do Thư viện Quốc Gia Việt Nam tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Nhằm nâng cao năng lực xử lý và chuẩn hóa dữ liệu trong lĩnh vực thư viện, Nhà trường đã cử 02 cán bộ tham dự khoá tập huấn “Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu” do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Tập huấn diễn ra từ ngày 20/9 đến ngày 21/9/2023.

Học viên tham dự khóa tập huấn “Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu”

Chương trình tập huấn tập trung vào các kiến thức cơ bản và quan trọng về quy trình, phương pháp số hóa tài liệu và kỹ thuật xử lý, chuẩn hóa tài liệu. Nội dung tập huấn cũng giới thiệu về các bộ sưu tập và cơ sở dữ liệu số hoá thống nhất để phục vụ kết nối, liên thông và chia sẻ nguồn lực giữa các thư viện với các chuyên đề cụ thể.

Chương trình cũng giới thiệu về Tổng quan siêu dữ liệu và siêu dữ liệu Dublin Core, cùng với hướng dẫn tạo lập siêu dữ liệu Dublin Core cho Bộ sưu tập số thư viện. Ngoài ra, chương trình đề cập đến các vấn đề cần quan tâm khi số hóa tài liệu và giải pháp quản lý bản quyền số.

Toàn cảnh khóa Tập huấn “Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu”

Ban tổ chức trao chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn

Bằng việc cập nhật kiến thức mới nhất về xử lý, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, Nhà trường mong muốn sẽ áp dụng những kiến thức và kỹ năng mới nhất để nâng cao chất lượng dịch vụ của thư viện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng.