Ngày đăng bài: 29/08/2023 16:02
Lượt xem: 97726
Thông báo về việc mở cửa buổi trưa tiếp đón Bạn đọc
Trung tâm Thông tin - Thư viện mở cửa buổi trưa tiếp đón Bạn đọc có nhu cầu học tập, thư giãn và nghỉ giải lao giữa hai buổi học tại phòng Đọc tầng 2 của Trung tâm