Ngày đăng bài: 11/06/2024 08:55
Lượt xem: 24857
Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy Trường Đại học Hải Phòng
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
Mã trường: THP
Phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả thi THPT hoặc kết quả học tập THPT
- Phương thức 4: Xét kết quả đánh giá năng lực , đánh giá tư duy năm 2024 của các cơ sở đào tạo.
- Phương thức 5: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Hải Phòng, nơi chắp cánh những ước mơ!
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024