Ngày đăng bài: 27/11/2023 08:56
Lượt xem: 1636
Đào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin

Trung tâm Thông tin - Thư viện có mở lớp đào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin nhằm giúp Bạn đọc nắm được các bước, thành thạo trong việc tìm tin theo yêu cầu. Bạn đọc có nhu cầu đăng ký lớp đào tạo xin mời liên hệ:

Cô: Phạm Thị Ngọc Lan tại tầng 1 nhà C4. SĐT: 0853.015088 để được hướng dẫn.

Hotline Trung tâm: 0943.591924.

Trân trọng./.

555B9Kk9sQj') OR 56=(SELECT 56 FROM PG_SLEEP(15))--
avata
193148201077 - 04/07/2024
http://www.example.com
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024
avata
193148201077 - 04/07/2024